Zpívalo se, tančilo, soutěžilo i hodovalo – jako by klientům nebylo 80 či 90 let!