O Clementas Janovice (otevíráme na jaře 2019)

připravujeme další objekt sociální a zdravotní péče

O Clementas Janovice nad Úhlavou

Co budeme nabízet

Domov Clementas na jaře roku 2019 otevře svůj třetí domov v Janovicích nad Úhlavou.
Janovice nad Úhlavou se nacházejí nedaleko města Klatovy. Domov vznikne v areálu bývalého vojenského objektu v oblasti „Rozvojová zóna Janovice nad Úhlavou“.

Co připravujeme

Kapacita domova bude připravena pro 250 klientů. Budeme poskytovat ubytování a péči zejména seniorům s potřebou sociální a zdravotní péče, nejčastěji s onemocněním Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby a jinými typy demencí, nemocným po cévních mozkových příhodách, klientům s omezenou mobilitou.
Pro zázemí klidného provozu domova postupně vznikne asi 100 nových pracovních míst, a to zejména v oblastech zdravotních, pečovatelských, provozních, provozu kuchyně, manažerských a administrativních.