Jak přijímáme nové klienty?

Osobní přístup a přátelskou atmosféru u nás poznáte již během přijímacího procesu. Aby se u nás budoucí klienti cítili co možná nejdříve jako doma, dáváme přednost individuálnímu přístupu již od první návštěvy. Ve spolupráci s rodinou pro každého připravíme individuální plán na míru, který pomůže jak s průběhem adaptace klienta na nové prostředí, tak s dlouhodobým pobytem v našem domově. Klientům a jejich rodinám poskytujeme také pravidelné konzultační návštěvy i poradenství. A co čeká nového klienta a jeho rodinu v rámci přijímacího řízení?


1

Informujte se předem

Doporučujeme si před podáním žádosti pečlivě prostudovat vše potřebné. K tomu vám pomůžou naše webové stránky, konkrétní informace vám podá sociální pracovnice nebo ředitelka domova. Budete-li potřebovat radu, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu nebo se s námi spojit telefonicky. Se starostmi ohledně přijímacího řízení vám rádi pomůžeme.

2

Navštivte nás

Telefonicky či e-mailem si domluvte schůzku v Clementas s naším sociálním pracovníkem. Ukáže vám, jak to u nás chodí, a seznámí vás se širokou nabídkou služeb přizpůsobenou individuálním potřebám klientů. Během vaší návštěvy budete mít také možnost prohlédnout si důkladně celý domov včetně pokojů pro klienty, společenských místností a zahrady. Můžete si vybrat pokoj, který vám bude vyhovovat.

3

S formuláři vám pomůžeme

Žádost o přijetí můžete vyplnit v průběhu návštěvy nebo v pohodlí domova na našich webových stránkách. Po vyplnění žádosti vás sociální pracovník seznámí s dalším postupem a lhůtě vyřízení žádosti. Současně také on nebo vrchní sestra provede sociální šetření, které je nutné pro sestavení individuálního plánu nového klienta. Nemějte ale strach, pokud vám nebo vašemu blízkému zdravotní stav nedovoluje se dostavit do Clementas, přijedeme za vámi a provedeme šetření v místě bydliště.

4

Vítejte mezi námi!

Termín nástupu do domova přizpůsobíme vašim potřebám, z důvodu aklimatizace klienta doporučujeme nástup do domova realizovat v dopoledních hodinách. Po příjezdu do domova vás přivítá vrchní sestra či sociální pracovník, který vás seznámí s chodem zařízení a s pracovníky přímé péče a dořeší s vámi všechny administrativní záležitosti.

0

Domovy

0

Kapacita domovů

0

Umístěných klientů

0

Volných míst

Podejte elektronickou žádost o službu

Provedeme vás celým procesem

Žádost o přijetí

Jméno a přijmení *

Kontaktní osoba *

E-mail *

Telefon *

Datum narození

Zdravotní pojišťovna *

Trvalé bydliště *

Kontaktní adresa *

Státní příslušnost *

Rodinný stav *

Vyberte domov *

Různá sdělení *


Tímto prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním a uchováním poskytnutých údajů pro účely zařazení této mé žádosti do evidence žadatelů o přijetí do služby společnosti Clementas, Alzheimerprojekt, s.r.o. Zároveň uděluji souhlas ke zpracovávání (shromažďování, ukládání, používání, uchovávání, třídění a předávání) osobních údajů souvisejících s pobytem v Domově Clementas a to ode dne podání Žádosti, po dobu poskytování služby až do doby archivace a skartace. Dále prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené v této žádosti, jsou pravdivé a žádnou podstatnou skutečnost, která by měla vliv na poskytování služby, jsem nezamlčel/a. Pokud dojde ke změně údajů uvedených v Žádosti o poskytnutí sociální služby, změnu neprodleně nahlásím. Jsem si vědom/a, že nepravdivé údaje mohou mít za následek vyřazení z evidence žadatelů o přijetí do Domova Clementas společnosti Clementas, Alzheimerprojekt, s.r.o., případně i ukončení smlouvy mezi mnou a poskytovatelem.

* označuje povinné údajePotřebné dokumenty a formuláře