Domov Clementas Mlékovice

Nabízíme specializovanou sociální a zdravotní péči

O Clementas Mlékovice

Co nabízíme

V domově Clementas Mlékovice nabízíme specializovanou sociální a zdravotní péči, která vždy vychází z individuálních potřeb každého klienta. Naším hlavním cílem je pro klienty vytvářet klidné a důstojné prostředí, kde se budou cítit jako doma, a zároveň jim poskytnout odbornou péči, kterou jejich zdravotní stav vyžaduje.

O koho se staráme

Nejčastěji se staráme o seniory, jež trpí Alzheimerovou chorobu či jiným typem demence, klienty po cévních mozkových příhodách a klienty s omezenou mobilitou. Uznávané vedení domova Clementas s roky zkušeností z oboru sází na zkušený personál v čele se špičkovými specialisty. I přes kapacitu 250 lůžek je náš domov uzpůsobený tomu, aby poskytovaná péče byla individuální.

Jak dlouho fungujeme

Do domova Clementas Mlékovice jsme první klienty začali přijímat v létě 2016. Protože je pro nás důležitá kvalita poskytovaných služeb, klienty přijímáme postupně. V domově v Mlékovicích proto máme volnou kapacitu a přijímáme nové klienty.

Prostředí pro domov

Najdete nás kousek od Prahy, směrem na Říčany, v obci Mlékovice. V bývalých prostorech nevyužívané vojenské nemocnice jsme vybudovali útulný domov, který nabízí veškeré pohodlí včetně bezbariérového přístupu. V nových interiérech se klienti pravidelně schází ve společenských místnostech, utužují kondici v místní tělocvičně nebo dochází na skupinové terapie. V případě odpočinku je najdete jak ve svých pokojích, tak na rozlehlé zahradě našeho domova.

Poslání služby

Posláním naší služby je poskytovat pobytovou službu s pravidelnou, bezpečnou, odbornou, důstojnou a laskavou podporou a péčí uživatelům v jejich základních životních schopnostech, motivovat uživatele k účasti na aktivizačních činnostech, podporovat je v kontaktu se společenským prostředím a pomáhat při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Klademe důraz na komplexní, kvalitní, dostupnou a individuálně zaměřenou službu uživatelům tak, aby byl jejich život srovnatelný s běžným způsobem života, a aby našim uživatelům služba umožnila v co největší možné míře žít aktivní a důstojný život.
Celý náš pracovní tým se snaží vytvářet důstojné a klidné prostředí, ve kterém budou naši klienti žít obvyklým a běžným způsobem života, tak, jak na něj byli zvyklí a jak jim to jejich zdravotní stav a vlastní schopnosti dovolí, a které bude co nejvíce nahrazovat domácí prostředí uživatele.

Cíle poskytované služby

– Zajistit individuální přístup k uživateli služby s ohledem na jeho zdravotní stav, specifické potřeby a osobní přání.
– Podporovat uživatele služby ve svobodném vyjadřování vlastních názorů, přání a postojů k poskytované službě a motivovat uživatele k vlastnímu rozhodování o své osobě.
– Zajistit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, aby nabídka aktivizačních činností byla skutečně široká a vyhovovala specifickým potřebám cílové skupiny našich uživatelů vzhledem k jejich individuálním potřebám.
– Podporujeme a pomáháme udržovat přirozené mezilidské a příbuzenské vztahy mezi našimi klienty a jejich rodinami.
– Zajistit pravidelná setkávání uživatelů s vedením domova, aby mohl domov poskytovat službu uživatelům dle jejich přání a potřeb.
– Zajistit uživatelům aktivní propojení života se životem společnosti i mimo domov.
– Poskytnout kvalitní a bezpečnou sociální službu s individuálním přístupem k uživatelům, s respektem k rozdílným osobnostem našich klientů a jejich potřebám.
– Posilovat kontakty našich klientů i zaměstnanců, zkrátka celého domova s okolím, zejména s místní komunitou, lidé k nám chodí např. cvičit, ale účastní se i dalších aktivit v domově. Chceme mít velmi dobré vztahy také s vedením a obyvateli okolních obcí, krajskou samosprávou apod.

Ceník pro klienty domova Clementas Mlékovice

V Clementas Mlékovice si zakládáme především na kvalitní péči o klienty a útulném prostředí, ve kterém se cítí dobře. Naše služby jsou určeny hlavně rodinám, které se nemohou o svého blízkého pravidelně starat a hledají pro něj alternativu domácího prostředí.

Poplatky za pobyt vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše dalších poplatků se odvíjí od ceny a množství služeb, jež klient v rámci svého pobytu využívá.

Položky ceníku

Základní cena

Základní cena za pobyt, stravu a péči činí 380 Kč na den. Za měsíc částka činí 11.560 Kč.

Cena za nadstandardní služby

Cena za nadstandardní služby se pohybuje v rozmezí 3.440 Kč - 7.440 Kč. Podrobnosti vysvětlíme při osobním jednání.

0

Volná kapacita

0

Umístěných klientů

0

Zaměstnanců přímé péče

0

Ostatních zaměstnanců


Podporují nás