Clementas Kolín

Poskytujeme sociální péči

Clementas Kolín

Denní stacionář

Máte doma seniora a nezvládnete se o něj postarat sami? Nemůžete ho nechat doma samotného a potřebujete na nákup či k lékaři? Potřebujete jít na úřad, k holiči, nebo si odpočinout?
Denní stacionář je tu pro vás. Postaráme se o vašeho seniora v průběhu dne, dohlédneme na jeho pitný a stravovací režim, na užití léků. Seniorům nabízíme bohatý denní program, například výtvarné činnosti, kognitivní tréninky, hudební dopoledne, společenské hry, zdravotní cvičení, aktivity s dětmi. Za hezkého počasí venkovní procházky a posezení.
Denní stacionář je provozován v klidné lokalitě v areálu mateřské školy, součástí objektu je zabezpečená zahrada s možností volného pohybu. Objekt je bezbariérový, může k nám tedy i senior s omezenou schopností pohybu. O seniora se stará školený personál, který je neustále přítomen. Senior má k dispozici jídelnu, společenskou místnost, sociální zařízení včetně sprchy a denní místnost s vlastním lůžkem k odpočinku. Strava je podávána pětkrát denně, jídelníček je vyvážený.
Pro klienty denního stacionáře je připraven individuální program uzpůsobený jejich zdravotnímu stavu a potřebám.

Parametry denního stacionáře

Denní stacionář pro seniory je otevřen každý den.
Hlavní provozní doba je Po–Pá 7-17h, po dohodě individuálně, kdykoliv během dne, v sobotu i v neděli.
Počet míst: 20

Poslání denního stacionáře

Sociální služba denního stacionáře poskytuje ambulantní péči seniorům, u kterých se vyskytují poruchy paměti a ostatních kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba i jiné formy demencí), které významným způsobem zhoršují každodenní fungování seniora v domácnosti, výrazně snižují schopnost sebeobsluhy a možnost ponechání nemocného o samotě. Tyto situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba umožňuje takto nemocným seniorům předcházet sociální izolaci a je zaměřena na udržení dosud zachovaných dovedností a soběstačnosti.

Cíle denního stacionáře

Rozvoj péče o seniory nemocné různými typy demence, kteří ztratili schopnost bezpečně se sami o sebe v průběhu dne postarat.
Udržování sociálních kontaktů.
Pomoc a podpora při sebeobsluze a udržení soběstačnosti tak, aby byl senior schopen pobývat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí v okruhu svých nejbližších a nedocházelo tak předčasně k umístění vašeho blízkého do pobytového zařízení sociálních služeb.
Podpořit pečující členy rodiny tak, aby osoba s onemocněním i nadále žila v rodině a zároveň tak byl umožněn důstojný život seniorovi, pečující osobě i celé rodině.

Odlehčovací pobytová služba

Odlehčovací pobytová služba je určena pro klienty, kteří potřebují nepřetržitou péči na dobu od několika dní až po několik měsíců. Klient může využít pobyt krátkodobý (dovolená či nemoc pečujících osob apod.) i dlouhodobý (rekonstrukce bytu či domu, nenadálá životní situace, změna zdravotního stavu apod.)
Pobyt přizpůsobíme potřebám klienta a požadavkům rodiny.
Odlehčovací pobytová služba je provozována v klidné lokalitě v areálu bývalé mateřské školy, součástí objektu je zabezpečená zahrada s možností volného pohybu. Objekt je bezbariérový, může k nám tedy i senior s omezenou schopností pohybu. O seniora se stará školený personál. Klient má k dispozici jídelnu, společenskou místnost, sociální zařízení včetně sprchy a denní místnost s vlastním lůžkem k odpočinku.

Parametry odlehčovací pobytové služby

Provozní doba: Nepřetržitě, 24 h denně, 7 dní v týdnu
Počet lůžek: 12
Ubytování v útulných jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, vybavených polohovacími postelemi.

Poslání odlehčovací pobytové služby

Sociální odlehčovací pobytová služba poskytuje krátkodobé i dlouhodobé pobytové služby seniorům, u kterých se vyskytují poruchy paměti a ostatních kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba i jiné formy demencí), které významným způsobem zhoršují každodenní fungování seniora v domácnosti, výrazně snižují schopnost sebeobsluhy a možnost ponechání nemocného o samotě. Tyto situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba umožňuje takto nemocným seniorům předcházet sociální izolaci a je zaměřena na udržení dosud zachovaných dovedností a soběstačnosti.
Řádný průběh sociální služby je zaručen pracovními postupy stanovenými interními směrnicemi poskytovatele.

Cíle odhlehčovací pobytové služby

– Rozvoj péče o seniory nemocné různými typy demence, kteří ztratili schopnost bezpečně se sami o sebe v průběhu dne postarat.
– Udržování sociálních kontaktů.
– Pomoc a podpora při sebeobsluze a udržení soběstačnosti tak, aby byl uživatel schopen pobývat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí v okruhu svých nejbližších a nedocházelo tak předčasně k trvalému umístění seniora v domově seniorů.
– Podpořit pečující členy rodiny tak, aby osoba s onemocněním i nadále žila v rodině a zároveň tak byl umožněn důstojný život samotnému seniorovi, pečující osobě i celé rodině.
– Umožnit pečujícím osobám psychicky i fyzicky si odpočinout od péče o nemocného seniora a načerpat nové síly a tím zlepšovat vztahy mezi nemocným a rodinou.

Pravidelné aktivity klientů:

– Ruční práce a malování
– Procházky
– Posezení na zahradě
– Procvičování samostatnosti
– Trénink paměti
– Zdravotní cvičení
– Hraní společenských her
– Zpívání a tanec
– Odpolední posezení s hudbou
– Aktivity s dětmi

Ceník pro klienty domova Clementas Kolín

V Clementas Kolín si zakládáme především na kvalitní péči o klienty a útulném prostředí, ve kterém se cítí dobře. Naše služby jsou určeny hlavně rodinám, které se nemohou o svého blízkého pravidelně starat a hledají pro něj alternativu domácího prostředí.

Poplatky za pobyt vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše dalších poplatků se odvíjí od ceny a množství služeb, jež klient v rámci svého pobytu využívá.

Položky ceníku

Služby denního stacionáře od 06/2016

Stupeň přiznaného příspěvku Hodinová sazba za pobyt
Stupeň závislosti I. + II. 35,- Kč/hod.
Stupeň závislosti III. + IV. 42,-Kč/hod.
Pokud uživatel nepobírá příspěvek na péči, počítá se sazba za hodinu tak, jako by pobíral I. stupeň příspěvku.
Ceny stravného jsou kalkulovány z nákladů na potraviny a z provozních nákladů souvisejících s přípravou jídla. V cenách je zahrnut i pitný režim.
Snídaně 15,-Kč
Svačina dopolední 20,-Kč
Oběd 75,-Kč
Svačina odpolední 20,-Kč
Večeře 30,-Kč
Celkem 160,-Kč
 

Odlehčovací pobytové služby od 06/2016

Stupeň přiznaného příspěvku Paušální cena – den/noc
Stupeň závislosti I.+II. 385,- Kč
Stupeň závislosti III.+IV. 420,-Kč
Pokud uživatel nepobírá příspěvek na péči, počítá se cena jako by pobíral I. stupeň příspěvku.
Ceny stravného jsou kalkulovány z nákladů na potraviny a z provozních nákladů souvisejících s přípravou jídla. V cenách je zahrnut i pitný režim.
Snídaně 15,-Kč
Svačina dopolední 20,-Kč
Oběd 75,-Kč
Svačina odpolední 20,-Kč
Večeře 30,-Kč
Celkem 160,-Kč
Za den pobytu celkem  st. závislosti I.+II. 510,-Kč
Za den pobytu celkem  st. závislosti III.+IV. 540,-Kč
Záloha na stravné je vybírána podle délky pobytu. Na konci pobytu nebpo měsíce je odečtena z vyúčtování.
Pobyt v délce 1 týden: 1000,-
Pobyt v délce 2 týdnů: 2.000,-
Pobyt v délce 3 týdnů: 3.000,-

0

Volná kapacita

0

Umístěných klientů

0

Zaměstnanců přímé péče

0

Ostatních zaměstnanců


Podporují nás