Management domova Clementas

Zajišťují standardizovanou péči, ucelené pracovní postupy ve všech domovech Clementas

Ing. et Bc. Renata Prokešová

generální ředitelka Clementas

Péče o seniory a lidi s demencí, které se Renata Prokešová věnuje již více než deset let, je jí radostí i životním posláním. Vede poradnu péče o lidi s tímto onemocněním, zabývá se tréninkem paměti, reminiscenční terapií, správným nastavením individuální péče o nemocného jak v domácím prostředí, tak i v zařízení sociální péče.

e-mail: renata.prokesova@clementas.cz

Mgr. Bohdana Zvěřinská

právní oddělení a zástupce ředitele Clementas

Bohdana Zvěřinská v Clementas zastává současně funkci právničky i zástupkyně ředitelky. Znalosti a zkušenosti, které získala během dvacetileté praxe v advokacii, nyní využívá i v oblasti sociální, do níž se nedávno rozhodla přesídlit.

e-mail: bohdana.zverinska@clementas.cz

Petr Švaříček

technické oddělení Clementas

Zatímco většina našich zaměstnanců se stará především o klienty, Petru Švaříčkovi náleží správa všech našich sítí a technologií. Zakladatel společnosti Servis 3P s.r.o. je proto dalším důležitým členem našeho týmu.

e-mail: petr.svaricek@clementas.cz

Ing. Martina Malá

hlavní ekonom

I pro sociální službu jsou významným článkem finance. Nám je spravuje a na hospodaření domova dohlíží Martina Malá, která má s financováním nejen sociálních služeb bohaté zkušenosti.

e-mail: martina.mala@clementas.cz

Odborní garanti péče domova Clementas

Zajišťují standardizovanou péči, ucelené pracovní postupy ve všech domovech Clementas

prim. MUDr. Jan Cimický, CSc.

odborný garant a lékař Clementas

Jan Cimický již řadu let právem patří mezi jednoho z nejvíce uznávaných českých psychiatrů. Bývalý primář psychiatrické léčebny v Bohnicích a zakladatel centra Modrá laguna do Clementas pravidelně dochází a dohlíží na zdraví všech klientů.

www:   www.modra-laguna.cz

PhDr. et Mgr. Jiřina Sámková

psycholog Clementas

Jiřina Sámková s našimi klienty sdílí jejich radosti, úspěchy, ale i trápení. Bohaté zkušenosti, které během řady let práce s duševně nemocnými pacienty získala, zužitkovává ve své práci v podstatě každý den.

www:   www.modra-laguna.cz

Daniela Mühlová, DiS.

nutriční terapeut a odborný garant dokumentace

Jídlo je pro klienty domova neoblíbenější činností. Daniela Mühlová zodpovídá za optimálně nutričně vyvážený jídelníček. Pro chod domova jsou také důležité záznamy o realizovaných výkonech zdravotních sester a pečovatelů. Daniela proto zajišťuje jejich komplexnost a ucelenost v dokumentaci.

e-mail: daniela.muhlova@clementas.cz

0

Požadavků umístění

0

Přijatých žádostí

0

Spokojených klientů

0

Klientů poradny