Vaše láska a naše péče
pro ty, kteří ji nejvíce potřebují

Mám zájem zažádat o umístění

Každá chvíle stojí za to

Poskytujeme specializovanou sociální a zdravotní péči, která vždy vychází z individuálních potřeb každého klienta. Naší prioritou je důstojný život a soběstačnost každého klienta, které podporujeme vytvářením klidného a důstojného prostředí, kde se cítí jako doma, a zajištěním odborné péče, kterou vyžaduje jejich zdravotní stav.

Naše filozofie

Naše práce je pro nás srdeční záležitostí

Úsměv, spokojenost a radost ze života obyvatel našich domovů je nám tou největší odměnou a důkazem, že naše péče a úsilí mají smysl.

Poskytovaná péče
Chcete dostávat aktuální informace z našich domovů? 

Newsletter

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce): Tímto prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním a uchováním poskytnutých údajů pro účely zařazení této mé žádosti do evidence žadatelů o přijetí do služby společnosti Clementas Mlékovice, s.r.o., Clementas Kolín, z.ú., resp. Clementas Janovice, s.r.o. Zároveň uděluji souhlas ke zpracovávání (shromažďování, ukládání, používání, uchovávání, třídění a předávání) osobních údajů souvisejících s pobytem v Domově Clementas a to ode dne podání Žádosti, po dobu poskytování služby až do doby archivace a skartace. Dále prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené v této žádosti, jsou pravdivé a žádnou podstatnou skutečnost, která by měla vliv na poskytování služby, jsem nezamlčel/a. Pokud dojde ke změně údajů uvedených v Žádosti o poskytnutí sociální služby, změnu neprodleně nahlásím. Jsem si vědom/a, že nepravdivé údaje mohou mít za následek vyřazení z evidence žadatelů o přijetí do Domova Clementas společnosti Clementas Mlékovice, s.r.o., Clementas Kolín, z.ú., resp. Clementas Janovice, s.r.o., případně i ukončení smlouvy mezi mnou a poskytovatelem.

aA- aA++ aA+
Potřebujete poradit?