zpět na výpis aktualit

Omezení návštěv

4. 3. 2020

OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU COVID-19 Obecné informace:

Pro získání obecných informací oinfekci COVID-19doporučujeme NONSTOP infolinky Státního zdravotního ústavu tel. 724 810 106 nebo 725 191 367

Preventivní opatření:

 • Ve vstupní hale je přímo proti vchodu umístěna nádoba s desinfekčním roztokem k použití na ruce a informační cedule žádající, aby všichni příchozí dezinfekci rukou provedli

 • V jednotlivých provozech jsou rozmístěny desinfekční prostředky

 • Je zavedena zvýšená dezinfekce povrchů

 • Vpřípadě zdravotních obtíží zaměstnanci musí neprodleně TELEFONICKY

  kontaktovat svého lékaře nebo hygienickou stanici a poradit se o dalším postupu. Lékař

  epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

 • V případě zdravotních obtíží klientů nečekat na vývoj onemocnění a neprodleně jednat,

  v domově koordinuje vrchní sestra

 • Vytvoření zásob desinfekčních prostředků a roušek (respirátorů)

Jak se chránit:

 • dodržovat zásady respirační hygieny (viz poslední odrážka odstavce), často mýt ruce mýdlem a vodou,

 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest

 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,

 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační

  hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

Doporučení omezení vstupu do Domova:

Doporučujeme, s ohledem na vývoj šíření koronaviru Covid-19, nevstupovat do Domova, a to zejména osobám, které se vrátily ze zemí s výskytem koronaviru, byly v kontaktu s takovou osobou nebo vykazují i lehčí příznaky onemocnění.

Ing. Bc. Renata Prokešová, generální ředitelka

aA- aA++ aA+
Potřebujete poradit?